Tin tức

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Cơ giới nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 20-04-2022 Lượt xem 2537

Ngày 14/4, tại Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông và Cơ giới HTM đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thành Sơn – Phó Bí thư Quận Đoàn Hải An, đồng chí Đào Mạnh Sến - Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông và Cơ giới HTM, đòng chí Đào Mạnh Phong - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông và Cơ giới HTM, chủ tích Công đoàn và đồng chí Đào Mạnh Tuấn Anh – Bí thư Đoàn - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông và Cơ giới HTM.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Trong nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông và Cơ giới HTM phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp thu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Ban chấp hành Đoàn Công ty đã tập trung phát động đoàn viên thanh niên trong Công ty hưởng ứng, tham gia sáng tạo, tìm tòi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, qua đó phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả đã có nhiều sáng kiến được công nhận là sáng kiến kỹ thuật cấp Tập đoàn và có 3/30 đề tài được công nhận công trình tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2020-2021 của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong giai đoạn 2017-2022 đã giới thiệu cho Đảng 26 đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, trong đó 20 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng.phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp thu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Ban chấp hành Đoàn Công ty đã tập trung phát động đoàn viên thanh niên trong Công ty hưởng ứng, tham gia sáng tạo, tìm tòi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, qua đó phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả đã có nhiều sáng kiến được công nhận là sáng kiến kỹ thuật cấp Tập đoàn và có 3/30 đề tài được công nhận công trình tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2020-2021 của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong giai đoạn 2017-2022 đã giới thiệu cho Đảng 26 đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, trong đó 20 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng.

Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức khác. Huy động tận dụng đội ngũ trí thức thanh niên, đẩy mạnh hoạt động triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mang tính thực tiễn cao phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và bổn phận của mình; phát huy những phẩm chất tốt, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc...Quy tụ, đoàn kết, hợp tác hoạt động dưới mái nhà chung của đoàn thanh niên, góp phần tăng cường đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn thanh niên.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 4 đồng chí, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội và đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn Thanh niên HTM nhiệm kỳ 2022-2027.

Đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi

Gọi ngay: (+84) 225 3804847
SMS: (+84) 225 3804847 Chat Zalo Chat qua Messenger