Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188
Trong khuôn khổ chuyến công tác Hàn Quốc tháng 10/2018, Ban Lãnh đạo HTM vinh dự được Lãnh đạo tập đoàn CAP và OUR HOME tiếp đón nồng nhiệt. Trong thời gian tới các bên sẽ tăng cường hợp tác, mở rộng thêm nhiều lĩnh đầu tư tiềm năng tại Việt nam.