Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188


Chủ đầu tư: Công ty TNHH Miki Industry Việt Nam

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Đồ Sơn, Tp Hải Phòng

Giá trị HĐ: 45 tỷ VNĐ

Khởi công: Tháng 3/2013

Hoàn thành: Tháng 1/2014