Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới -
In bài này
        


Chủ đầu tư:
Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Thời gian thực hiện các hạng mục dự án:
Từ tháng 4/2009 đến tháng 2/2016.

Các hạng mục gói thầu đã tham gia:
-
Gói thầu EX-10;
- Gói thầu EX8.

Tổng giá trị các hợp đồng thực hiện: 822 tỷ VNĐ.

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2020