Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188


    

Chủ đầu tư
: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009 đến năm 2016

Các hạng mục công trình thi công:
-
Ký túc xá.

- Nhà hiệu bộ.
- Phòng Khám.
- Khối Kỹ thuật nghiệp vụ.
- Khu giảng đường và toàn bộ hệ thống Hạ tầng kỹ thuật.

Tổng giá trị các hợp đồng:   315 tỷ VNĐ.