Loading...
  htm.project68@gmail.com  (+84) 225 3804847 (+84) 225 3641361   (+84) 0972.888.188

Gói thầu XL 01/2010 
Xây dựng toà nhà chính: Giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học - Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng.

1 - Tên dự án: Xây dựng mở rộng trường Đại học Y Hải Phòng.
2 - Chủ đầu tư: Trường Đại học Y Hải Phòng.
3 - Đơn vị tư vấn thiết kế: Viện Trang thiết bị - Công trình Y tế.
4 - Nhà thầu xây dựng: Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới.
5 - Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mở rộng trường Đại học Y Hải Phòng nhằm phục vụ công tác đào tạo quy mô 6.000 sinh viên.
6 - Nội dung và quy mô xây dựng công trình:
- Xây dựng toà nhà phục vụ giảng dạy - đào tạo, nghiên cứu khoa học và thư viện. Diện tích xây dựng 1453m2; Trong đó gồm 01 tầng hầm và 15 tầng nổi. Chiều cao công trình 68,3m.
- Quy hoạch kiến trúc: Công trình thiết kế mang phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với kiến trúc khu vực, đảm bảo yêu cầu, quy định của thành phố Hải Phòng.
7 - Tổng kinh phí đầu tư phần xây dựng: 190 tỷ đồng